KAJIAN ISU DALAMAN DAN LUARAN PIHAK BERKEPENTINGAN YANG MEMBERI KESAN PADA POLIMAS

  • Ts. Zaidi Bin Othman
  • Ramli Bin Mat Amin
  • Zulhazmi Bin Kassim

Abstract

Kajian ini dibuat bertujuan mengkaji peranan kumpulan pihak berkepentingan (interested party) atau IP yang terlibat secara langsung serta hubungannnya dengan isu-isu luaran dan dalaman Polimas. Pihak berkepentingan ini terdiri daripada individu atau kumpulan yang ada hubungan dengan Polimas seperti staf, pelajar, Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan dan lain-lain lagi. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti risiko merujuk kepada hubungan pihak berkepentingan dengan isu-isu tersebut.  Metodologi yang dipilih adalah dengan menggunakan borang Dokumen Analisa Isu sebagai rujukan hasil dapatan. Responden yang dipilih dalam kajian isu dalaman dan luaran  adalah pemilik proses dan teras di Polimas Jitra Kedah.  Hasil dapatan daripada analisa isu dalaman dan luaran tersebut telah menghasilkan sebanyak 780 isu, iaitu sebanyak 508 adalah isu dalaman dan 272 sebagai isu luaran. Daripada dapatan isu-isu tersebut kajian ini telah menghasilkan risiko sebanyak 171, iaitu risiko tinggi, sederhana dan rendah. Pemilik proses dan teras telah berjaya melengkapkan dokumen analisa isu yang diberikan, mereka berjaya mengenalpasti risiko merujuk isu-isu dan hubungan dengan pihak berkepentigan tersebut. Mengenalpasti risiko merujuk borang Dokumen Analisa Isu telah boleh dimasukkan pada bahagian mengenalpasti risiko pada borang borang pencegahan dan pengurusan risiko

 

KATA KUNCI: isu dalaman, isu luaran.

Author Biographies

Ts. Zaidi Bin Othman

Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah,

Ramli Bin Mat Amin

Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah,

Zulhazmi Bin Kassim

Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Mersing

References

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (2008). Garis Panduan Bagi Pengenalpastian

Hazard, Analisis Risiko dan Kawalan Risiko. Malaysia: Jabatan Keselamatan Dan

Kesihatan Pekerjaan. P2-27.

Aven, T. & Kristensen, V. (2005). Perspectives on risk: review and discussion of the basis for establishing a unified and holistic approach. Reliability Engineering and System Safety, 90, 1–14.

Ismail Bahari. (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mc Graw Hill

Jabatan Standard Malaysia. (2017). Malaysia Standard MS ISO 9001: 2015 (BM). ICS: 03.120.10.

POLIMAS. (2016). Pelan Strategik 2016-2025 POLIMAS.

POLIMAS. (n.d). Prosedur Kualiti Pemberian Perkhidmatan Pendidikan. (2016). Kualiti 2018-2019

POLIMAS. (n.d). Prosedur Kualiti Pengurusan Dan Sokongan 2018-2019.

Published
2019-10-14
Section
Social Science (Finance, Management, Accounting, Business, Humanities)