PEMBANGUNAN DC WHEATSTONE BRIDGE DI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN, PTSS

  • Nor Hazlinda Binti Idris
  • Mohd Radhi Bin Musa
  • Hazanal Suzima Binti Hassan

Abstract

Kajian ini adalah mengenai pembangunan DC Wheatstone Bridge di Jabatan Kejuruteraan Elektrik(JKE), Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin(PTSS). Pembangunan kajian ini adalah bertujuan untuk memberi kemudahan di dalam pengajaran dan pembekajaran di JKE PTSS. Pembanguanan inovasi ini digunakan di dalam aktivit makmal bagi kursus DEE1012, Measurement pada pelajar semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik.  DC Wheatstone Bridge trainer ini terdiri daripada rintangan R1,R2, R3 yang dipanggil sebagai lengan nisbah dimana R3 adalah perintang bolehubah dan semua perintang ini disambungkan galvanometer yang bertindak sebagai pengesan null dan dihubungkan dengan bekalan kuasa 12V DC. Fungsi galvanometer ini adalah untuk menunjukkan nilai kepada 0 jika tiada arus dan ini menunjukkan litar ini berada dalam keadaan yang seimbang. Objektif utama pembangunan inovasi ini adalah untuk memastikan pelajar dapat melakukan aktiviti makmal dalam masa yamg singkat dan mendapat keputusan yang tepat. Dengan adanya pembanguan trainer  ini ,semua aktiviti makmal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan.

 

KATA KUNCI: Wheatstone Bridge, alat bahan bantu mengajar (ABBM)

Author Biographies

Nor Hazlinda Binti Idris
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Mohd Radhi Bin Musa
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Hazanal Suzima Binti Hassan
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin

References

Hamdan, A.R. & Mohd Yasin,H. (2010). Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor:Fakuti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Jantan,N. (2016). Penerapan Budaya Kreatif Dan Inovatif Di Kalangan Pelajar Politeknik Merlimau Melalui PERKAYA INOVASI. : Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Politeknik Merlimau.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 607-610.

Manan, FA. Embi, MA. & Mahamod, Z. (2010) Kerangka pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar Bahasa Melayu pelajar asing Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2 (2). pp. 64-76.

Nasibah, U. Izuan, M. & Nazipah. (2015). Model ADDIE dalam proses rekabentuk modul pengajaran Bahasa Arab tujuan khas di USM sebagai contoh

Welty, G.(2008). Formative Evaluation in the ADDIE Model. Journal of GXP Compliance, Volume 12, Number 4, pp. 6.

Anand, M.M.S (2007). Electronic Instruments and Instrumentation Technology (5th Ed).New Delhi:Printice Hall of India.

Published
2019-10-14
Section
Teaching and Learning