PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN OHMIC WHEEL SEBAGAI ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR

  • Nurulhuda Binti Hanzah
  • Sa'adiah binti Mohamad
  • Nor Azuana Binti Taib

Abstract

Tujuan utama kajian ini dilaksanakan adalah untuk menghasilkan sebuah model yang dapat membantu pelajar mengira nilai perintang, tolerance sekaligus dapat membantu pelajar menghafal kod warna perintang. Penyelidikan ini terdiri daripada dua bahagian utama iaitu model perintang dan kad roda yang dinamakan sebagai Ohmic Wheel berdasarkan warna perintang. Model perintang bersaiz besar ini mempunyai empat jalur warna. Ianya diadaptasi dari perintang standard yang digunakan dalam kebanyakan litar elektronik terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran serta projek pelajar. Saiz model yang lebih besar berbanding saiz perintang sebenar memudahkan pensyarah memberi penerangan dan pelajar mudah menghafal kod warna seterusnya membuat pengiraan nilai perintang. Ohmic Wheel berwarna pula dihasilkan bagi memudahkan pelajar mengingati warna dan nilai perintang. Penghasilan kedua-dua model ini dapat dijadikan sebagai alat bahan bantu mengajar dalam pembelajaran.

 

 

KATA KUNCI: Model perintang, kad roda, alat bahan bantu mengajar (ABBM)

Author Biographies

Nurulhuda Binti Hanzah
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Sa'adiah binti Mohamad
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Nor Azuana Binti Taib
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin

References

Dick, W., & Carey, L. (1996). The systematic design of instruction. 4th ed.

New York, NY: Harper Collin

Hamdan, A.R. & Mohd Yasin,H. (2010). Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM)

Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah

Johor Bahru, Johor. Fakuti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Jantan,N. (2016). Penerapan Budaya Kreatif Dan Inovatif Di Kalangan Pelajar

Politeknik Merlimau Melalui PERKAYA INOVASI. Jabatan Kejuruteraan

Elektrik. Politeknik Merlimau.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 607-610.

Manan, FA. Embi, MA. & Mahamod, Z. (2010) Kerangka pembangunan dan penilaian modul belajar cara belajar Bahasa Melayu pelajar asing Institusi Pengajian Tinggi Malaysia.

AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2 (2). pp. 64-76.

Nasibah, U. Izuan, M. & Nazipah. (2015). Model ADDIE dalam proses rekabentuk modul pengajaran Bahasa Arab tujuan khas di USM sebagai contoh

Welty, G.(2008). Formative Evaluation in the ADDIE Model. Journal of GXP Compliance, Volume 12, Number 4, pp. 6.

Published
2019-10-14
Section
Teaching and Learning